22 Ιανουαρίου 2024

Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας για αξιολόγηση (ειδίκευση: Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας)

H καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σας για αξιολόγηση είναι η 15η Φεβρουαρίου. Θα πρέπει να καταθέσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας info@enl.auth.gr : ...
18 Δεκεμβρίου 2023

2nd Postgraduate Workshop in Pragmatics

Department of English Language & Literature March 4, 2024 Call for papers In the recent years, the study of meaning and human communication has become more and more interdisciplinary, combining insights from lingu...
6 Νοεμβρίου 2023

2023 Western Conference on Linguistics

The Western Conference on Linguistics (WECOL) is an international conference on any aspect of theoretical and descriptive linguistics. The faculty, students, and administration of California State University, Fresno a...
7 Οκτωβρίου 2023

Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (BIP) του Προγράμματος ERASMUS+ για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες

Πρόσκληση για Αιτήσεις Συμμετοχής στο Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (BIP) του Προγράμματος ERASMUS+ για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολο...
2 Οκτωβρίου 2023

Ερευνητική Ομάδα Γλωσσικής Ανάπτυξης και Γλωσσικών Διαταραχών; Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις συναντήσεις 2023-24

Η ερευνητική ομάδα Γλωσσικής Ανάπτυξης και Διαταραχών δίνει τη δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες (όπως και σε όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες προπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες και τα μέλη του Τμήματος) ...