30 Ιουνίου 2022

Υποτροφίες Μεξικού για Κινητικότητα, Σπουδές, Έρευνα, Ειδίκευση, Ειδικότητα(24.7.2022)

Σύμφωνα προς το από 24.6.2022 μήνυμα της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών ...
28 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση για την προφορική εξέταση/συνέντευξη του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης 2021-2022

Ανακοινώνονται οι υποψήφιοι και υποψήφιες που καλούνται για προφορική εξέταση/συνέντευξη στο πλαίσιο των εισαγωγικών εξετάσεων του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης. Η εξέταση θα διεξαχθεί με φυσι...
24 Ιουνίου 2022

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» 2022-2023

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" (Φ...
21 Ιουνίου 2022

Προσφορά 10 υποτροφιών για το Summer Camp που διοργανώνεται από το Xi’an Jiaotong University, China

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση με το συνημμένο της από το Πανεπιστήμιο Xi’an Jiaotong University της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας. Aφορά προσφορά δέκα  (1...

Ανακοίνωση υποτροφιών για παρακολούθηση Θερινών Σχολείων στο πλαίσιο του BRAUIC Global Campus: Exchange Program for Summer Schools 2022

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της από το δίκτυο Πανεπιστημίων BRAUIC (http://brauic.bucea.edu.cn/english/), στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος. Περιέχει πρόσκληση σε φοιτητές προπτυ...
17 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση για τις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις της ειδίκευσης Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης

Ανακοινώνεται ότι οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για την ειδίκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης θα διεξαχθούν στις 23 και 24 Ιουνίου 2022 σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ 101/11-5-2022.  Το ακριβές πρ...

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών | ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας για αξιολόγηση είναι η 30η Ιουνίου. Θα πρέπει να καταθέσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας info@enl.auth.gr : την εργασ...
14 Ιουνίου 2022

Προκήρυξη ΠΜΣ “Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης” ακαδ. έτους 2022-23

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (MasterofScienceinDigitalCommunicationMediaandInteractionEnvironments)του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ ανακοινώνει π...
10 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών για Μaster 2 στη Γαλλία, ακαδ.έτους 2022-2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για την πραγματοποίη...