5 Απριλίου 2016

ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

Το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση έχει ως στόχο τη σύνδεση της διδακτικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη για τη διδασκαλία των γλωσσικών στοιχείων και την οργανική ενσωμάτωση της λογοτεχνίας σ...
11 Μαρτίου 2016

Μεταπτυχιακές σπουδές β’ κύκλου | PhD

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας κα...

ΔΠΜΣ Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Στο ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού συμμετέχουν το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλ...

ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

Το ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες να ερευνήσουν την σχέση των λογοτεχνικών κειμένων με την κοινωνία, την ιστορία, την πολιτική και τον πολιτισμό στ...
7 Μαρτίου 2016

ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

Το ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη γλωσσική διδασκαλία. Συγκεκριμένα, στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος αυτού να διερ...

ΔΜΣ στη Γλωσσολογία

Το ΔΜΣ στη Γλωσσολογία στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο στη θεωρητική γλωσσολογία, ώστε να αποκτηθεί σύνθετη και εξειδικευμένη γνώση που θα οδηγεί σε αυτοδύναμη έρευνα σύνθετων γλωσσολογικών πρ...