10 Ιουλίου 2018

Δομή 2018-2023

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: Υποχρεωτικά μαθήματα Μαθήματα επιλογής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Ε...
6 Φεβρουαρίου 2017

Φάκελος Εργασιών

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. O Φάκελος Εργασιών έχει έκταση 16.000-18.000 λέξεις. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτ...
11 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 tα μαθήματα του εαρινού εξάμηνου ξεκινούν στις 20 Φεβρουαρίου 2023. Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα, σύμφω...

Διπλωματική Εργασία

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. Η διπλωματική εργασία έχει έκταση 18.000 λέξεις. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξ...

Δομή 2016-2018

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: α. Υποχρεωτικά μαθήματα β. Μαθήματα επιλογής γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στ...
23 Μαρτίου 2016

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Academic Phrasebank http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/   A selection of journals relevant with language learning and teaching TESOL Quarterly  & TESOL Journal  https://www.tesol.org/read-and-publis...

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 3.000 ευρώ. H καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε έξι ισόποσες δόσεις την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου....

Αιτήσεις

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες είναι: Έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση Βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα) Αντίγραφο πτυχίου Πιστοποιητικό αναλυτι...

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι αιτήσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: Βαθμός πτυχίου (30%) Συνάφεια πτυχίου (10%) Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο (10%) Ερευνητικές εργασίες και ερευνη...