31 Ιανουαρίου 2024

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του ΠΜΣ Το ΠΜΣ «Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας» εναρμονίζεται με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος και εφαρμόζει τη στρατηγική του ιδρύματος για υψηλής ποιό...
30 Ιανουαρίου 2024

Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει ως στόχο τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση του στελεχιακού του δυναμικού, καθώς και την ενθάρρυνση της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της έρευνας...
8 Νοεμβρίου 2023

Διδακτικό Προσωπικό

Αλεξίου Θωμαή Καθηγήτρια  308Γ |  +30 2310 997098 |  thalexiou@enl.auth.gr |  βιογραφικό  Ώρες συνεργασίας: ΤΡ 14:00-16:00 (Onsite/online, by appointment only) | ΤΕ 15:00-16:00 Dr Thomaï Alexiou is a Professo...
10 Ιουλίου 2018

Δομή 2018-2023

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: Υποχρεωτικά μαθήματα Μαθήματα επιλογής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Ε...
6 Φεβρουαρίου 2017

Φάκελος Εργασιών

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. O Φάκελος Εργασιών έχει έκταση 16.000-18.000 λέξεις. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτ...
11 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 tα μαθήματα του εαρινού εξάμηνου ξεκινούν στις 20 Φεβρουαρίου 2023. Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα, σύμφω...

Διπλωματική Εργασία

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. Η διπλωματική εργασία έχει έκταση 18.000 λέξεις. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξ...

Δομή 2016-2018

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: α. Υποχρεωτικά μαθήματα β. Μαθήματα επιλογής γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στ...
23 Μαρτίου 2016

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Academic Phrasebank http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/   A selection of journals relevant with language learning and teaching TESOL Quarterly  & TESOL Journal  https://www.tesol.org/read-and-publis...

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 3.000 ευρώ. H καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε έξι ισόποσες δόσεις την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου....