19 Νοεμβρίου 2018

Φάκελος Εργασιών

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. O Φάκελος Εργασιών έχει έκταση 16.000-18.000 λέξεις. Η εκπόνησή του γίνεται κατά το ...
10 Ιουλίου 2018

Δομή 2018-2023

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: Υποχρεωτικά μαθήματα Μαθήματα επιλογής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Γλ...
11 Απριλίου 2016

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Academic Phrasebank http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/   Literature http://www.onestopenglish.com/methodology/methodology/teaching-materials/teaching-materials-using-literature-in-the-efl/-esl-classroo...

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 4...

Διπλωματική Εργασία

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. Οι προδιαγραφές για την Διπλωματική Εργασία και τον Φάκελο Εργασιών βρίσκονται στις αντ...

Δομή 2016-2018

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: α. Υποχρεωτικά μαθήματα β. Μαθήματα επιλογής γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στ...

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 3.000 ευρώ. H καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε έξι ισόποσες δόσεις την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου....

Αιτήσεις

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες είναι: Αίτηση. Έντυπη και ηλεκτρονική Βιογραφικό σημείωμα Αντίγραφο πτυχίου Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)...

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι αιτήσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: Βαθμός πτυχίου (30%) Συνάφεια πτυχίου (10%) Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο (10%) Ερευνητικές εργασίες και ερευνη...