31 Ιανουαρίου 2024

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του ΠΜΣ Το ΠΜΣ «Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας» εναρμονίζεται με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος και εφαρμόζει τη στρατηγική του ιδρύματος για υψηλής ποιό...
30 Ιανουαρίου 2024

Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει ως στόχο τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση του στελεχιακού του δυναμικού, καθώς και την ενθάρρυνση της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της έρευνας...
8 Νοεμβρίου 2023

Διδακτικό Προσωπικό

Δημητρακοπούλου Μαρία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  308Γ |  +30 2310 997359 |  dimitm@enl.auth.gr |  βιογραφικό  Ώρες συνεργασίας: ΔΕ 13:00-15:00) | ΠΑ 11:15-13:15) Maria Dimitrakopoulou is a member of the ...
19 Νοεμβρίου 2018

Φάκελος Εργασιών

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. O Φάκελος Εργασιών έχει έκταση 16.000-18.000 λέξεις. Η εκπόνησή του γίνεται κατά το ...
10 Ιουλίου 2018

Δομή 2018-2023

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: Υποχρεωτικά μαθήματα Μαθήματα επιλογής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Γλ...
11 Απριλίου 2016

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Academic Phrasebank http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/   Literature http://www.onestopenglish.com/methodology/methodology/teaching-materials/teaching-materials-using-literature-in-the-efl/-esl-classroo...

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 4...

Διπλωματική Εργασία

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. Οι προδιαγραφές για την Διπλωματική Εργασία και τον Φάκελο Εργασιών βρίσκονται στις αντ...

Δομή 2016-2018

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: α. Υποχρεωτικά μαθήματα β. Μαθήματα επιλογής γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στ...

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 3.000 ευρώ. H καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε έξι ισόποσες δόσεις την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου....