23 Μαρτίου 2016

Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών

O Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών, ο πλέον νεοσύστατος Τομέας Σπουδών του Τμήματος, ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό τη διεύρυνση των ερευνητικών και διδακτικών αντικειμένων του Τμήματος αλλά και τη διευκόλυνση τη...

Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

O Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε στην παρούσα του μορφή το 1987. Κύριος στόχος του είναι η μελέτη και έρευνα στον χώρο της Αμερικανικής λογ...

Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Ο Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1987. Προσφέρει μαθήματα αγγλικής και αγγλόφωνης λογοτεχνίας και πολιτισμού καθώς και λογοτεχνικής και πολιτισμικής θεωρίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο...

Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Ο σκοπός του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας είναι να προσφέρει επίκαιρη επιστημονική γνώση σχετική με το ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας και να ενθαρρύνει τη γενικότερη ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, την περαιτ...

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

American Psychological Association (APA) Modern Language Association (MLA)   Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ - Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΙΚΕΕ / ΑΠΘ - Βιβλιοθήκη...

Διαδικασία Αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του Διδακτορικού Διπλώματος από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου και από 1 Απριλίου έως 15 Μαΐου κάθε έτους. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής και συνοδεύο...